Међународна научна конференција "СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ И ЊЕГОВО ДОБА"

Др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ и ма Марија Васиљевић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ су учествовале на међународној научној конференцији „Стефан Првовенчани и његово доба“, одржаној 22-23. новембра 2018. године. Конференцију је организовао Историјски институт Београд.

Др Даница Поповић је имала излагање под насловом „Реликвијарни програм средњовековних владарских ризница ‒ српски приступ у доба првих Немањића“ док је саопштење МА Марије Васиљевић носило наслов „Краљ у сенци архиепископа: стварање државе у српској средњовековној историографији“.

Програм скупа