Годишња радионица пројекта “Hidden Galleries” - ERC

Др Александра Ђурић Миловановић,  виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је 08. новембра 2018. године на годишњој међународној радионици пројекта “Hidden Galleries” (European Research Council - ERC no. 677355) – Engaging the Margins: Ethnographic Practice and Marginal Religious Communities in Central and Eastern Europe у Букурешту (Румунија). Др Ђурић Миловановић је представила рад под насловом Fieldwork Methodology in Closed Religious Groups: the case of Romanian neo-Protestants in Serbia. Радионица је окупила учеснике из Ирске, Румуније, Србије, Хрватске, Мађарске и Молдавије.

Програм скупа