Међународни научни скуп "Il Sud-est europeo e la regione adriatica"

Др Војислав Г. Павловић, директор   Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу Il Sud-est europeo e la regione adriatica

alla fine della Grande Guerra Memorie, testimonianze, nuove sfide, који је одржан 11 октобра у организацији Универзитета Рим 3. Др Павловић је отворио скуп са излагањем : Le strategie degli Alleati per concludere la guerra nei Balcani.

 

Програм скупа