Међународни научни скуп Велика источна криза и Српско питање

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Велика источна криза и српско питање који је, у организацији Одељења за историју Српске академије наука и уметности и Историјског института, одржан 4. октобра 2018. године у Српској академији наука и уметности у Београду. Др Ристић је поднео реферат Британски интереси и национални циљеви Кнежевине Србије (Од Санстефана до Берлина 1878). Др Ристић је говорио о узроцима конфликта британске политике и нацоналних циљева Србије током прве половине 1878. године.

Програм скупа