Међународни симпозијум Drobeta – Archaeology and History у Дробети – Турну Северину, Румунија

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном симпозијуму Drobeta – Archaeology and History у Дробети – Турну Северину, Румунија од 4 - 5. октобра 2018. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Le Port Trajan d’Aquae – les recherches archéologiques et épigraphiques.

Организатор симпозијума је био Iron Gates Region Museum – Drobeta Turnu Severin.

Програм скупа