EUROPEAN NETWORK of RIVER-MUSEUMS

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународнoj конференцији: 5th Conference of the European Network of River Museums (ENoRM) у Београду, од 25-28. септембра 2018. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: The Fluvial Transport on Danube in Roman Times: Archaeological and Epigraphic Testimonies from the Iron Gates.Организатор међународне научне конференције био је Музеј науке и технике у Београду.

Web site: enorm2018.site123.me

Програм скупа


.