The ASN (Association for the Study of Nationalities) 23rd Annual World Convention

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 3. и 6. маја 2018, на међународној научној конференцији The ASN (Association for the Study of Nationalities) 23rd Annual World Convention. Организатор конференције је био Хариман Институт Универзитета Колумбија у Њујорку. The ASN Annual World Convention је највећи међународни интердисциплинарни научни скуп ове врсте, који се одржава сваке године у Њујорку, окупљује више од 400 учесника и покрива широк спектар тема везаних ѕа национализам, националност, етнички конфликт и национални идентитет, у оквиру више регионалних секција о Балкану, централној Европи, Русији, Украјини, Кавказу, Турској и Грчкој, као и тематских секција о студијама национализма, миграцији и дијаспори. Др Сореску Маринковић је излагала коауторски рад са Моником Хуцану (Универзитет у Београду), под насловом Creating and Conveying Identity Online: the Case of the Vlachs in Eastern Serbia.

Програм конференције