From Mazzini to Kropotkin: Political Role Models of Young Bosnia

Милош Војиновић, истраживач-приправник Балканолошког института САНУ, одржао је предавање под насловом “From Mazzini to Kropotkin: Political Role Models of Young Bosnia”.Предавање је било део циклуса „Berliner Forschungskolloquium Südosteuropa“, који организује Катедра за историју југоисточне Европе при Хумболтовом Универзитету у Берлину. Списак предавања можете погледати овде.