Награда Љ.П. Ристићу

Одлуком жирија Задужбине Ђурђа И. Јеленићa, управника Државне архиве од 1929. до 1938. године, која се налази при Архиву Србије, др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, награђен је за монографију СРБИЈА У БРИТАНСКОЈ ПОЛИТИЦИ (1889–1903) коју је објавио Балканолошки институт САНУ у серији посебних издања. У награђеној књизи детаљно и прецизно су анализирани односи једне велике европске силе и једне балканске државе у време владавине краља Александра I Обреновића. Будући да је ова монографија утемељена на документима из бројних архивских фондова, у потпуности је задовољила високе критеријуме Задужбине да  награда буде додељена за научни рад „из области архивистике и историје који су претежно рађени на основу архивске грађе из архива Србије“. Др Ристићу награда је уручена на Дан архива Србије, 15. децембра 2014. године.

Програм скупа